Dosiahnutie vzdelania

Proces učenia prebieha mnohokrát aj vtedy, keď sa nesústredíme na hrubé skriptá či múdre knihy, ale zaoberáme sa pozorovaním prírody a nášho bezprostredného okolia. Aj tam môžeme dostávať odpovede na mnohé nevyslovené otázky a posúvať sa krok po kroku vpred v procese našej vlastnej sebarealizácie.

intuitívne učenie

Výbornými učiteľmi, ktorí nás vedú k sebapoznaniu sú častokrát práve deti, ktorých sledovaním zistíme o čosi viac o nich, ich záujmoch, ale aj o nás samotných. Učenie prebieha vtedy, keď vnímame svoje vnútro, žijeme v súlade s našou vnútornou podstatou, ktorá nás vedie k poznaniu a uvedomeniu. V opačnom prípade sa mnohokrát môžeme podriadiť potrebám našej mysle, ktorá si vymýšľa plány a spôsoby, ako by niečo dosiahla, ale ak daná túžby nie je v prepojení aj s našim srdcom, nie je to to pravé pre nás. Myseľ môže byť zavádzajúca podobne ako aj ľudské ego, ktoré stále niečo chce a zoznam, ktorý je ego schopné vytvoriť by mohol byť pokojne nekonečne dlhý a takýmto spôsobom by sme sa nikdy nedopracovali k skutočnému šťastiu a poznaniu. Takto sa jednoducho, rýchlo a účinne vytvára nekonečný bludný kruh, z ktorého na prvý pohľad niet úniku. Všetko je však možné, ak sa jednotlivec rozhodne vystúpiť z nefunkčných programov a vzorcov, ktoré mu neprospievajú a silou vôle vstúpiť do nového nastavenia, ktoré s ním omnoho viac rezonuje.

v procese vzdelávania

S učením sa spája aj pojem vzdelanie, ktoré nám vytvára predpoklady pre úspešný život. Naše ambície nás vedú k dosahovaniu výsledkov počas našich štúdií a vo finále k obdržaniu vysvedčení, diplomov a certifikátov. Ambiciózni ľudia, ktorí majú záujem napredovať v práci a tým sa zlepšovať, zastávať popredné funkcia a pozície, majú dvere otvorené. Možností je vždy viac ako dosť, ako sa posunúť o krok vpred k svojmu vytýčenému cieľu. Dosiahnuté vzdelanie nám pomáha zaujať naše miesto v pracovnom svete a zabezpečiť sa dostatkom, čím sa vytvára blahobyt.