Priebeh likvidácie spoločnosti

Ak ste sa na základe dlhých úvah, analýz a možných riešení z vašej situácie, rozhodli zrušiť vašu spoločnosť, určite sa nezaobídete bez nasledovania jednotlivých krokov, ktoré sú pevne stanovené príslušnou legislatívou v našej krajine. Ukončením procesu likvidácie je výmaz spoločnosti z obchodného registra. Čo všetko tomu ale predchádza? Zdĺhavý proces, ktorý si vyžaduje množstvo času a energie, aby sme danú vec dotiahli do úspešného konca. Začína sa to podaním návrhu na likvidáciu spoločnosti, ak ste sa rozhodli pre tento spôsob zrušenia spoločnosti.

vypracovanie potrebných písomností

Návrh podáva likvidátor, ktorý je vo väčšine prípadov konateľom spoločnosti. Nasleduje vyplnenie množstva formulárov, pripravenie správ, písomností, zmlúv a ich predloženie príslušným úradom ako aj samotná komunikácia s nimi. Dnešná doba umožňuje komunikáciu online, takže je na vás, či uprednostníte osobný kontakt, alebo využijete možnosť spracovania určitých nevyhnutných záležitostí z pohodlia vášho domova alebo kancelárie. V každom prípade je potrebná znalosť legislatívy, účtovníctva a daní do značných detailov. Takže, ak sa v danej sfére necítite celkom istí, neváhajte kontaktovať špecializovanú firmu, ktorá sa svetom obchodu a podnikania výlučne zaoberá po všetkých stránkach.

rozhodnutie valného zhromaždenia

Likvidácia sro Ezmluva je služba, ktorú poskytuje spoločnosť za účelom pomoci a poradenstva jednotlivým spoločnostiam, ktoré sa rozhodli z patričných dôvodov ukončiť ich podnikateľské aktivity. Potrebné je vynulovať všetky pohľadávky, záväzky, spoločnosť, ktorá sa ide likvidovať, potrebuje mať uzavreté účtovné knihy, aby mohlo dôjsť k samotnej likvidácii. O likvidácii preberá uznesenie valné zhromaždenie a dochádza k výmazu spoločnosti z obchodného registra. Po potvrdení tohto úkonu, je firma definitívne a nenávratne preč z pôsobenia na trhu. Likvidátor využitím tejto služby má istotu, že všetko prebehlo v poriadku, v súlade so zákonom. Veritelia, ktorí boli vopred informovaní o likvidácii spoločnosti nepodstúpili žiadnu škodu a likvidátor sa vyhol akémukoľvek riziku, do ktorého by sa mohol dostať možným nedopatrením pri postupe vedúcemu k likvidácii spoločnosti.