Kyberšikana. Tichý zabijak v digitálnom svete

Spomínate si na Zuzku z matematiky? Bolo dokázané, že ju online šikanovali celé mesiace, kým sa o tom niekto nedozvedel. Kyberšikana prebieha v tichosti, skrytá za obrazovkou počítača a mobilu. Žiadna fyzická stopa neexistuje v prípade obete, na rozdiel od modriny alebo roztrhnutého trička, a preto sa často hanbia a skrývajú svoje trápenie. Cítim sa tak, akoby som neustále niesol bremeno na svojich pleciach, a cítil poníženie a izoláciu. Motivácie šikanujúceho sú rôzne. Niekedy sa snaží presadiť a zvýšiť si status na úkor iných. Ide o prejav frustrácie, hnevu alebo vnútorných problémov šikanujúceho. Mediálne prostredie má tiež vplyv, keď často glorifikuje agresivitu a znevažuje citlivosť.

šikana cez net

Jedným zo spôsobov zastavenia kyberšikany je hovoriť o nej. Nemali by ste váhať a môžete sa zdôveriť rodičom, učiteľovi, kamarátovi alebo na krízovú linku. Je dôležité neignorovať šikanu a aktívne sa brániť. Blokovanie šikanujúceho, odmietnutie jeho správ a nahlásenie incidentu príslušným orgánom sú možné. Prevencia kyberšikany je povinnosťou celej spoločnosti. Rodičia by mali otvorene komunikovať s deťmi o internetovej bezpečnosti a učiť ich zodpovednému správaniu online. Mali by sa zaviesť programy na prevenciu šikany a podporu inkluzívneho prostredia vo školách. Je tiež dôležité, že aj dospelí prejavujú zodpovedné správanie na internete a šíria pozitívne hodnoty.

kyber šikana

Kyberšikana nie je len problémom online. Má skutočné dôsledky, ktoré ovplyvňujú životy ľudí. Máme spoločnú zodpovednosť vytvoriť online prostredie, ktoré je bezpečné a inkluzívne pre každého. Je dôležité vysvetliť deťom, že virtuálny svet nie je anonymný. Napísané online veci môžu mať vážne dôsledky v reálnom živote. Mali by sme im aj naučiť, že nemusia loviť lajky a komentáre a neboja sa niekoho zablokovať, ak im posiela nepriaznivé správy.